Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /www/wp-content/plugins/js_composer_old/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111 Brandmeldsystemen van Coerman Beveiliging B.V.

Brand en ontruiming

Programma van Eisen (PvE)
Veelal worden door verzekeraars en overheidsinstanties eisen gesteld aan een brandmeldinstallatie. Deze eisen worden samengevat in een zogenaamd ‘Programma van Eisen’. Door de manier van bouwen, gebruikte materialen, de toepassing van een gebouw,  dit in combinatie met de aanwezigheid van personen, chemische middelen en andere relevante gegevens wordt het PvE opgesteld. Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel (automatische) melders zich in een bepaalde ruimte moeten bevinden.
Door onze korte lijnen met leveranciers, beschikken wij over de mogelijkheid op korte termijn over een correcte PvE te beschikken.
Brandmeldsysteem
Één van de grootste nachtmerries van bewoner of eigenaar van een pand; Brand… En dan nog maar te hopen dat er geen sprake is van lichamelijk letsel…
Elke brand begint klein. Derhalve is het van belang, dat u een brand zo vroeg mogelijk op kunt merken, zodat u -waar mogelijk- nog actie kunt ondernemen waardoor grotere schade voorkomen kan worden.
Een brandmeldinstallatie kan hierbij een hulpmiddel van grote waarde zijn… Hoewel de detectietechnieken de laatste jaren aanzienlijk verbeterd zijn, is er nog steeds een groot verschil in manieren van detecteren!
Zo is er een aanzienlijk verschil tussen een melder die in een fabriek aan het -hete- plafond gemonteerd is, en een melder die op een kantoor geplaatst is.
Een volledig op zichzelf staande installatie die door de verzekeraar vereist wordt, of een melder die onderdeel uitmaakt van bijvoorbeeld uw inbraakalarminstallatie; Uiteraard zijn wij op de hoogte van de laatste eisen en detectietechnieken, elk met hun specifieke toepassingen & plaatsing van componenten.
Ontruimingsinstallatie
Wanneer u aan bepaalde eisen voldoet  (bijvoorbeeld de oppervlakte van uw bedrijfspand in combinatie met het aantal werknemers), dan kan het zijn dat de gemeente of uw verzekeraar een zogenaamde ontruimingsinstallatie eist. Deze installatie is veelal handbediend en heeft de welbekende breekglaasjes. Mocht één van uw medewerkers een calamiteit opmerken, dan bestaat de mogelijkheid het glaasje door te drukken, waarna het luide alarm overige medewerkers er op attendeert dat er een noodgeval is, waarbij het ontruimingsplan in dienst treed.